Работа в Рутил ООД

Ако имате опит в изграждане и поддържане на локални мрежи,
поддръжка на персонални компютри, инсталиране и конфигуриране
на Windows, може би ВИЕ сте точният човек за нас!

РАЗКАЖЕТЕ ни за себе си като изпратите Вашето представяне на office@rutil.net !